Pozovite nas +381 25 412 977
Radno vreme 8.00-16.00
Arsenija Čarnojevića 16 25000 Sombor

Oznake na putu

Oznake na putu

“Boja” d.o.o. Sombor ima višedecenijsko iskustvo u apliciranju oznaka saobraćajne signalizacije. Kontinuirana nabavka savremene opreme, upotreba najkvalitetnijih materijala, stalno stručno usavršavanje i brz rad su naše najznačajnije odlike. Bez obzira da li je reč o hladnoj boji, hladnoj plastici ili folijama za oznake na kolovozu, spremni smo da odgovorimo na sve Vaše zahteve.

Sistemi za markiranje se sastoje od materijala za markiranje i pripadajućih smesa. Kod boja i plastičnih masa radi se po pravilu o perlama i materijalu za hrapavost, a u slučaju folija o sredstvima za prethodno premazivanje (prajmerima). Izbor sistema za markiranje zavisi od opterećenja saobraćaja, podloge i vremenskih uslova. Markiranja sa razlikuju po svom položaju na kolovoznoj traci (opterećenjima saobraćaja) i to:

  • za saobraćaj nepotrebna markiranja, markiranja preko kojih se retko prelazi,
  • markiranja sa čestim prelazima,
  • markiranja sa stalnim prelazima i
  • mehanički jako opterećena markiranja.Postoje dva sistema markiranja: TIP I i TIP II.
  • Markiranja kolovoznih traka sa sistemom TIP I su obična markiranja koja ne pokazuju nikakvu povećanu noćnu vidljivost pri kiši i vlazi.
  • Markiranja TIP II su markiranja sa povećanom noćnom vidljivošću pri kiši i vlazi. Oni se prvenstveno upotrebljavaju tamo gde se želi povećati saobraćajna bezbednost i obezbediti dovoljno vizuelne sigurnosti po mraku i kiši. Najčešće se upotrebljavaju za markiranje višetračnih ulica, u području čvornih tačaka izvan naselja, kontinuirana dvostruka linija, raskršća i krivine, linije sa opomenom, oivičavanje zatvorenih površina. Posebno se preporučuju u zonama nesreća. Upotrebom sistema za markiranje TIP II sa profiliranom površinom je dodatno preporučljivo zbog akustičnog efekta koji upozorava na bočno udaljavanje od kolovoza. Ova vrsta markiranja se preporučuje iI zbog izuzetne pojave šumova i vibracija.