Pozovite nas +381 25 412 977
Radno vreme 8.00-16.00
Arsenija Čarnojevića 16 25000 Sombor

Saobraćajni znakovi

Saobraćajni znakovi

Saobraćajni znakovi su izrađeni u skladu sa Tehničkim uputstvima o primeni materijala, podloge znaka i ispitivanja znakova (BS-06, OP-01 JP „Putevi Srbije“, 2019. god.)

Saobraćajni znakovi su izrađeni u skladu sa:

 • Zakonom o bezbednosti saobraćaja
 • Zakonom o gradjevinskim proizvodima
 • Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji
 • Standardom SRPS EN 12899
 • Tehničkim uputstvima JP „PUTEVI SRBIJE“ – BS-06, OP-01

Saobraćajni znak u skladu sa standardom SRPS EN 12899 ispunjava:

1) faktor sigurnosti za opterećenje klase (PAF1);
2) pritisak vetra klase (W5);
3) dinamični pritiski snega klase (DSL1);
4) najveću privremenu defleksiju klase (TDB4).

Za proizvodnju znakova upotrebljavamo aluminiumski materijal sa zateznom čvrstoćom od minimum 155 N / mm2 za saobraćajne znake sa povjerljivim ivicama i u ekstrudiranom aluminijskom profilu (obujmici).

Pri izradi podloga upotrebljavamo aluminijumske materijale koji su u skladu sa DIN EN 573-1 i 573-2, odnosno materijali sa sledećim oznakama:

 • EN AV 52 51 H 24 / H 34,
 • EN AV 30 05 H 22 / H 49,
 • EN AV 57 54 H 22 / H 34 / H 42.

Za izradu delova sklopova znaka i ekstrudiranih elemenata upotrebljavamo aluminijumske materijale koji su u skladu sa DIN EN 573-3, odnosno materijali sa sledećim oznakama:

 • EN AV 60 60 T 4 / T 66,
 • EN AV 60 05 A / T 6.

Kod svih saobraćajnih znakova pozada saobraćajnog znaka je obojena u sivom tonu sa RAL 7043, minimalne debljine od 12 µm (u skladu sa EN 13523-1).

Saobraćajni znaci sa površinom koja ne prelazi 1,1 m2 se izrađuju iz jednoga dela. Saobraćajne znake čija površina prelazi 1,1 m2 dozvoljeno je raditi iz delova, uz neophodno konstruktivno ojačanje sa zadnje strane znaka.

Znaci koji se izrađuju sa povijenim ivicama imaju dvostruko savijene ivice. Minimalna dubina savijenog dela je 15 mm (slika 1). U zonama uglova saobraćajni znaci nemaju oštre ivice, odnosno savijeni su celim svojim obimom (slika 2).

Slika 1: Podloga znaka sa dvostruko savijenim ivicama

 

Slika 2: Podloga znaka sa povijenim ivicama celim obimom znaka

Reflektujuće folije koje se apliciraju na podlogu znaka su proizvođača „Avery Dennison” i “3M” u klasama I, II i III i garancijom na retrorefleksiju od 7 do 12 godina (u zavisnosti od proizvođača i klase folije).

U oblasti vertikalne signalizacije, u evropskim zemljama se primenjuju odredbe EN 12899-1, a u Srbiji SRPS EN 12899-1. Ovaj standard specificira zahteve za nove fiksne saobraćajne znakove. Standard opisuje slučajeve bez i sa svojstvima retrorefleksije, kao i uslove prisustva difuznog osvetljaja iz spoljnog okruženja.

Materijali za izradu saobraćajnih znakova dele se na:

 • Materijal klase I – Koeficijent retrorefleksije bele folije je 70 cd/lx-1m-2, što je regulisano standardom EN 12899 – 1.
 • Materijal klase II – Koeficijent retrorefleksije bele folije je 250 cd/lx-1m-2, što je regulisano standardom EN 12899 – 1.
 • Materijal klase III – Koeficijent retrorefleksije folije iznosi 500 – 800 cd/lx-1m-2, i ima ih više vrsta. Karakteristike i primena su određene sa European Assessment Document (EAD 12001-01-0106) i odnosi se na performanse mikro-prizmatičnih retroreflektujućih folija.