Politika Integrisanog sistema menadžmenta

Stalno poboljšavanje poslovanja, trajno je opredeljenje svih zaposlenih „BOJA“ d.o.o. Sombor, što se postiže poštovanjem Politike kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti drumskog saobraćaja i energetske efikasnosti, odnosno Politike Integrisanog sistema menadžmenta.

 

Osnovne Politike kvaliteta su:

 • isporuka proizvoda i pružanje usluga koje zadovoljavaju očekivanja korisnika/investitora,
 • efektivno upravljanje procesima, od ponude do realizacije ugovora i/ili porudžbina,
 • postavljanje dostižnih i merljivih ciljeva kvaliteta,
 • razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima.

 

Politika zaštite životne sredine zasniva se stalnom razvijanju svesti o:

 • racionalnom korišćenju prirodnih resursa,
 • substituciji opasnih supstanci i smanjivanju generisanja otpada iz svih procesa,
 • smanjenju emisija u vazduh,vodu i zemljište,
 • pozitivnom učunku u naporima za očuvanje životne sredine.

 

Osnove Politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu su:

 • podizanje svesti bezbednom i zdravom radu svih zaposlenih u „BOJA“ d.o.o. Sombor,
 • razvijanje kulture rada i stvaranje preduslova za dobrobit i kvalitet života,
 • ostvarivanje bezbednih i zdravih radnih uslova kojima se obezbeđuje eliminacija incidenata i povreda na radu.

 

Osnove politike bezbednosti drumskog saobraćaja su:

 • eliminisanje pogibija i teških povreda u nezgodama u drumskom saobraćaju,
 • davanje prioriteta strateškim merama za postizanje željenih rezultata sistema upravljanja BDS;
 • obezbeđivanje resursa za primenu, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja BDS.

 

Elementi politike upravljanja energijom su:

 • usaglašenost sa prirodom i obimom korišćenja i potrošnje energije u „BOJA“ d.o.o. Sombor;
 • definisanje okvira za utvrđivanje i preispitivanje energetskih opštih i posebnih ciljeva;
 • podržavanje nabavke energetski efikasnih proizvoda i usluga, kao i projektovanje namenjeno poboljšavanju energetske performanse;
 • upoznavanje sa energetskom performansom svih zaposlenih na svim nivoima unutar „BOJA“ d.o.o. Sombor.

 

Zajednički elementi Politike IMS su:

 • opredeljenost za stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti IMS,
 • bezrezervna primena zakonskih propisa, usvojenih standarda i dobre prakse,
 • stalno preispitivanje IMS sa ciljem eliminisanja ili svođenja na prihvatljiv nivo svih rizika i korišćenja svih raspoloživih prilika,
 • poštovanje i uvažavanje zahteva i očekivanja svih zainteresovanih strana,
 • nerekidan proces obuke, razvijane potrebnih kompetencija i veština i svesti svih zaposlenih i
 • partnerski odnosi sa svim zainteresovanim stranama u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Politika IMS se povremeno preispituje i ažurira. Svi zaposleni su upoznati su sa ovom Politikom i njenim prihvatanjem ostvaruju kvalitet posla koji obavljaju, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna delovanja.

 

BOJA D.O.O.

Preduzeće „Boja“ d.o.o. Sombor se bavi proizvodnjom vertikalne saobraćajne signalizacije, registarskih tablica, izvođenjem radova na obeležavanju oznaka na kolovozu, proizvodnjom, isporukom i ugradnjom saobraćajne opreme za obeležavanje i zaštitu zona radova na putu i isporukom i ugradnjom zaštitne ograde za puteve.

Copyright 2022 © BOJA Sombor. All rights reserved